Välkommen

Vi tillhandahåller behandlingar i Akupunktur, Homeopati, Kiropraktik samt massage. Allt för att hjälpa dig bli fri från dina besvär.

Akupunktur (av latin acus, ’nål’, och punctura, ’stick’), troligen ursprungen ur en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen.