Syftar till att återställa normal funktion i ryggraden med manipulation av koter.