Samtal och undersökning leder fram till konstaterande av besvär som behandlas med homeopatimedel.